Om oss

VELKOMMEN TIL BENNY BUTIKK.
Driftes av arbeidsdriften i Oslo fengsel.
Varene du finner i denne butikken lages av innsatte i Oslo fengsel. På verkstedene får de innsatte opplæring og arbeidstrening i møbelsnekring, søm, vev, maling, skiprepping, og sykkelvedlikehold.
Det er stor utskiftning av innsatte i Oslo fengsel som i hovedsak har varetektsinnsatte. Det betyr at vareutvalget varierer etter hva vi evner å produsere.
Verksbetjentene (instruktørene) er dyktige håndverkere som gir de innsatte en yrkesrettet opplæring så nært som mulig en vanlig opplæring i bedrift. De innsatte får med seg en praksisattest ved løslatelse som kan bidra til muligheter for videre opplæring og arbeid etter løslatelsen.
Normalitetsprinsippet er et viktig prinsipp i straffegjennomføringspolitikken. Dette innebærer at frihetsberøvelsen eller frihetsbegrensningen er straffen, og at straffen ikke skal være mer tyngende enn det som er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn.
Arbeidsdriften i Oslo fengsel har som oppgave å aktivisere innsatte i Oslo fengsel. Arbeidstilbudet i fengselet skal gi den innsatte yrkesopplæring, en normal arbeidsdag og samvær med andre. Det legges vekt på at tilbudet er en treningsarena for de som trenger arbeidserfaring og trening på sosiale ferdigheter.
Arbeidet skal motvirke negative virkninger av isolasjon og gjøre den innsatte bedre i stand til å leve uten kriminalitet.

Takk for at du handler hos Benny Butikk.
Følg oss på Instagram